Hej!

I slutet av maj 2021 hålls vår ordinarie föreningsstämma. Vi i styrelsen vill därför påminna om att du som medlem har möjlighet att ta upp frågor eller förslag på stämman, som du vill att föreningens medlemmar tar ställning till.

Om du har ett sådant förslag så utformar du förslaget som en motion.

Motionen ska innehålla:

  • en rubrik som beskriver förslaget
  • bakgrund till förslaget 
  • ditt förslag till beslut
  • din underskrift och datum

Motioner skickas via mejl till marketenteriet@jarlasjo.se eller lämnas skriftligen i föreningens brevlåda på Järla gårdsväg 29. För att ha möjlighet att behandla motioner på stämman behöver de vara styrelsen tillhanda senast tisdag den 4 maj 2021.

Välkommen med din motion!

Hälsningar,
Styrelsen