Järla sjö samfällighetsförening

Järla sjö samfällighetsförening bildades formellt den 11 december 2001 av exploatörerna (HSB, Riksbyggen och Fabege). Styrelsen har dock valt år 2002 som startår för verksamheten och därav står det ”sedan 2002” i Järla sjös nya logo för området.

Järla sjö samfällighetsförening har till ändamål att äga, förvalta och utveckla områdets vägar, trottoarer, trappor, uteparkeringsplatser, garage, el-, avlopps- och dagvattenledningar och belysning, fläktar och pumpar samt våra grönområden inklusive bad- och brygganläggningen. Samfällighetsföreningen svarar även för källsorteringstationen, snöröjning och förrådsuthyrning.

Man kan säga att Järla sjö samfällighetsförening fungerar som en liten kommun inom Nacka kommun, en liten ”småstadsidyll” inom Nacka stad. Att Järla sjö är en samfällighetsförening är inget unikt inom Nacka kommun, då Nacka kommun under flertal år har decentraliserat ut kommunala uppgifter och ansvar till flertal samfälligheter.

Järla sjö samfällighetsförening utgörs idag av tre gemensamhetsanläggningar (GA)

  • GA 55 Förvaltar och underhåller vägar, vattenförsörjning, avlopp, belysning, grönområden, samt bad- och brygganläggningen
  • GA:56 Förvaltar och underhåller garage och markparkeringar
  • GA:85 Förvaltar och underhåller återvinningsanläggningen

Senaste nytt
BRF Marketenteriet

Motioner inför föreningsstämma

Hej! I slutet av maj 2021 hålls vår ordinarie föreningsstämma. Vi i styrelsen vill därför påminna om att du som medlem har möjlighet att ta upp frågor eller förslag på stämman, som du vill att föreningens medlemmar tar ställning till. Om du har ett sådant förslag så...

läs mer

Välkommen till vår nya hemsida

Varmt välkomna till BRF Marketenteriets nya hemsida! Här kommer vi att publicera information som är av värde för i första hand er som bor i föreningen.

läs mer

Senaste nytt
Järla Sjö

Bostadsrättsföreningen Marketenteriet i Nacka
c/o NYTORGET FASTIGHETER AB
JOHANNESFREDSVÄGEN 7
168 69 Bromma
Telefon: 08/718 03 87
Org.nr: 769609-8057
E-post: marketenteriet@jarlasjo.se